Førstehjælp

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp, og den første hjælp kan gøre en afgørende forskel indtil ambulancen kommer frem. I 7 ud af 10 tilfælde sker hjertestop i hjemmet, og i 9 ud af 10 tilfælde kender førstehjælperen personen med hjertestop. 

Kursusindhold

På dette 4 timers livreddende førstehjælpskursus, lærer du at give førstehjælp ved hjertestop ved brug af hjerte-lunge-redning, samt brug af hjertestarter. 

Kursusindhold: 

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Hjerte-lunge-redning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Fjernelse af fremmedlegme
 • Spørgsmål fra dig, hvad nu hvis…?

 

Kurset varer 4 timer og koster 375 kr. pr. person inkl. kaffe/te og kage. 

Minimum 10 personer og max. 16 personer på holdet. 

Vi tilbyder også 8 timers kurser. 

Kurserne kan afholdes på Fjordcentret eller vikan komme til jer. 

Ring og hør mere på 86 48 96 85, så tager vi en snak om hvad vi kan tilbyde jer. 

hurtig hjælp er dobbelt hjælp

Video om førstehjælp på Kyst- og Fjordcentret

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer

Kursusvarighed 480 minutter – 8 timer

Overordnet kompetencemål

Deltageren kan :

 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med situationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport som kræver førstehjælp.
 • handle hensigtsmæssigt ved ulykker der er umiddelbart livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer. Herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1 – 1- 2 eller med andre relevante metoder.
 • kan lejre personer i stabilt sideleje
 • yde psykisk førstehjælp
 • give basal genoplivning til en bevidstløs person uden normal vejrtrækning, både med og uden hjertestarter.
 • handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter 
 • give relevant førstehjælp til varme- eller kuldepåvirkede personer
 • yde relevant førstehjælp til akut opståede sygdomme og livstruende blødninger og sikre relevant videre hjælp.

Relevante delelementer

 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Blodprop i hjertet
 • Slagtilfælde
 • Kramper
 • Diabetes
 • Livstruende blødninger
 • Kulde og varme
 • Hjertestarter

Nyttige links hvis du vil vide mere