Vi forsøger altid efter bedste evne at overholde lovgivningen.
På enkelte områder strammer vi den faktisk. Vi insisterer på, at når vores gæster sejler sammen med os eller i nogle af vores både så skal man have redningsvest/svømmevest på, også selvom lovgivningen blot kræver at der er en passende vest med om bord.

Fødevaresikkerhed

Vi får jævnligt besøg fra Fødevarestyrelsen, og klik på smileyen for at se de seneste rapporter.

Brandsikkerhed

Vi har besøg af en Brandinspektør en gang om året som tjekker at forholdene er i orden.

Fiskeri

Vi har tilladelse til akvariehold af danske fisk, og til at fiske med garn og ruser.

Hvis du vil fiske med en fiskestang og ikke er barn eller folkepensionist, så skal du have et fisketegn.

Førstehjælp

Vores instruktører har altid et gyldigt førstehjælpskursus.
Vi har desuden selv en førstehjælpsinstruktør som kan uddanne dig og din gruppe.

Persondata

Vi forsøger naturligvis altid at efterleve myndighedernes krav, herunder også persondata.

Giv os feedback

Vi er en servicevirksomhed. Vi forsøger at give oplevelser i og med dansk natur, med fokus på leg og læring. Vi forsøger at benytte og beskytte naturen.
Du kan hjælpe os til at blive bedre, og gode råd og forslag modtages derfor altid positivt.