Tilladelser

Vi forsøger altid efter bedste evne at overholde lovgivningen.
På enkelte områder strammer vi den faktisk. Vi insisterer på, at når vores gæster sejler sammen med os eller i nogle af vores både så skal man have redningsvest/svømmevest på, også selvom lovgivningen blot kræver at der er en passende vest med om bord.

Fødevaresikkerhed

Vi får de obligatoriske besøg fra Fødevarestyrelsen.

Klik på smileyen for at se de seneste rapporter. Du er altid meget velkommen til at komme med forslag.

Fiskeri

Vi har tilladelse til akvariehold af danske fisk, og til at fiske med garn og ruser.

Hvis du vil fiske med en fiskestang og ikke er barn eller folkepensionist, så skal du have et fisketegn.

Persondata

Vi forsøger naturligvis altid at efterleve myndighedernes krav. 

Vi indsamler som sådan ikke nogen persondata. Hvis du har årskort beder vi om din mail og dit telefonnummer

Billeder

Vi bruger billeder af dig på vores hjemmeside og sociale medier. Vi viser udelukkende billeder der viser det bedste i og af dig. Vi spørger altid om lov, og viser dig også billedet inden vi offentliggør billeder eller videoer. Hvis dit barn skal på tur så spørger vi dit barns pædagog / lærer inden vi fotografere.

Dit samtykke kan altid tilbagekaldes, og så fjerner vi så hurtigt som muligt de pågældende billeder. 

solnedgang

Sikkerhedsinstrukser

Sikkerhedsinstruksen er lavet over en skabelon fra Søfartsstyrelsen og rummer 16 punkter. Vi har delt den op i 2 dele; første del omhandler de generelle overvejelser og anden halvdel omhandler de specifikke aktiviteter og bådtyper.
Begge dele bliver løbende opdateret, og instruktørerne vedligeholder deres færdigheder.

Det er altid instruktøren på Kyst- og Fjordcentret der har den suveræne afgørelse om hvorvidt og i hvilket omfang der kan laves aktiviteter på vand. Det er også instruktøren der har ansvaret.

Nogle dagsinstitutioner / skoler indsamler på forhånd forældres tilladelser til at deres børn må sejle med os under forudsætning af, at vi overholder vores egen lovpligtige sikkerhedsinstruks. Vi har lavet et ark til fri kopiering eller inspiration.

tømmerflåde ræs