Naturpark Randers fjord

Naturpark Randers fjord har meget forskelligartede naturoplevelser at byde på. Naturparken er delt op i 7 forskellige zoner, som har hver deres specielle kendetegn. 

Randers fjord er 27 km lang og løber fra Randers til Udbyhøj. Fjorden har historisk set haft stor betydning som transportforbindelse til levering af varer til den indre del af Jylland. I dag sejler der dagligt store coastere gennem den 7 meter dybe sejlrende. Der bliver transporteret mange ting frem og tilbage gennem fjorden, til eksempel kan nævnes kul til det lokale kraftværk på Randers Havn. 

Er du gæst på Fjordcentret, kan du være heldig at se de store coastere på meget nært hold, da de sejler max 25 meter fra brohovedet ved Voer Færgested.. 

Fjordcentret - lige midt i Naturparken

Fjordcentret ligger midt i den zone, der hedder “mellem fjord”, lige ved færgestedet og den lille færge, Ragna. Der findes omkring 40 forskellige arter af fisk i fjorden, hvilket gør den til en yndet fiskeplads for lystfiskere. 

Historisk set var adgangen til Randers fjord meget vigtig i 1800-tallet, da englænderne angreb og ødelagde den danske flåde. Man kan stadig se resten af de kanonbefæstede skanser, der forhindrede den engelske flåde i at sejle ind i landet, lige syd for færgestedet ved Udbyhøj Syd. 

Herunder kan du læse mere om oplevelser og naturen i Naturparken, samt de mange andre Naturparker i Danmark.  

Kajakker, kanoer og sejlbåde kan være næsten helt lydløse på vandet.
overnatning fjordcamp
Begynd dit næste arrangement med formiddagskaffe i fjorden.

Naturpark Randers Fjord - mere info.

Naturparken er et samarbejdsprojekt mellem Randers og Norddjurs kommune. Naturpark ordningen er certificeret af Friluftsrådet. Der er en række krav som skal opfyldes for at være naturpark.

 • 50 % af arealet skal være beskyttet natur.
 • Der skal være naturvejledere tilknyttet parken.
 • Der skal være et naturparkråd
 • Der skal være en plan for udvikling af området og formidling.
 • Der kan ikke lægges hindringerne ind for lodsejerens med den begrundelse af deres jord ligger i en naturpark.

I Naturpark Randers fjord er der udpeget 10 “Hotspots” , 10 områder af særlig interesse. 5 i hver kommune.

I Norddjurs er det:

 • Udbyhøj Syd
 • Kanaløen
 • Voer Fælgested
 • Hollandsbjerg landplads og dammene
 • Allingåbro

I Randers er det:

 • Udbyhøj nord
 • Skalmstrup vig
 • Mellerup marina/færgested
 • Uggelhuse
 • Dronningborg bredning.