Sikkerhedsinstrukser

Sikkerhedsinstrukserne er lavet over en skabelon fra Søfartsstyrelsen, og rummer 16 punkter. Vi har delt den op i 2 dele. Den føste del omhandler de generelle overvejelser, og den anden del omhandler de mere specifikke aktiviteter og bådtyper. 

Begge dele bliver løbende opdateret, og instruktørerne vedligeholder deres færdigheder. 

Det er altid instruktøren på Kyst- og Fjordcentret, der har den suveræne afgørelse om hvorvidt, og i hvilket omfang, der kan laves aktiviteter på vand. Det er også instruktøren der har ansvaret.

Vores turbåde er fladbundede og meget søstærke.

Nogle daginstitutioner og skoler indsamler på forhånd forældrenes/værgens samtykke til at lade deres børn sejle med os under forudsætning af, at vi overholder vores egen lovpligtige sikkerhedsinstruks. Vi har lavet et ark til kopiering eller som inspiration.