Skip to content Skip to footer

Der er altid gang i udviklingen af Kyst- og Fjordcentrets faciliteter og aktivitetstilbud.
Til større projekter er ekstern medfinansiering en nødvendighed.

Projekter i proces

70 m2 stor udsigtsplatform med udgang fra Udstillingens første sal. På den vis får Fjordcentrets gæster en fantastisk udsigt ud over det flade fjordlandskab. Den nuværende gavl vil blive erstattet af et vinduesparti hvor den miderste del kan åbnes og give adgang til platformen. På den måde blive udstillingen bundet godt sammen med den omgivende natur.

Projektsum: 675.000

Tilsagn: 
LAG-djursland: 187.560

Fjordcentret arbejder seriøst med den grønne omstilling. Et af projekterne er at lægge et nyt solcelletag på hele Fjordcentrets tagflade. Fjordcentrets strømforbrug er størst om sommeren. Der er pumper til akvarierne, lys og lyd i udstillingerne og vaskemaskiner der er i gang.
I projektet indgår også etablering af 2 ladestandere til Bil / Batterier til bådmotorer. Idet det er ønskværdigt at udskifte jollernes benzin motorer med el.

Projektsum: 3.500.000

Tilsagn: 

Gennemførte projekter

70 meter fastbro og 12 meter flydebro. Udformet som et T, med flydedelen som det øverste i T’et. Flydedelen indeholder et rørebassin.

Projektsum: 934.508, fordelt med 834.508 til selve broen og ekstern løn til opsætning  og 100.000 til formidling og opsætning af flydeelementet.

I alt 4 eksterne donorer har muliggjort projektet.
Villumfonden: 250.000,-
Friluftsrådet: 300.000,-
LAG-Djursland: 284.508,-

Norddjurs kommune: 100.000,- til formidling og opsættelse og integrering af flydedelen.

 

Den 70 meter lange oplevelses- og formidlingsbro i Grenaa lagune giver muligheder for at stort set alle kan komme med ud på broen.

Indkøb af ravlygter og sikkerhedsbriller.
Sikkerhedsbriller er især godt når flere er på tur sammen.

Projektsum: 20.000,
Feriepartners oplevelsespuljer bidrager med 10.000 til materiel indkøb.
Fjordcentret bidrager med timer til en række arrangementer i de mørke måneder af året. 

Ny bålyurt og 3 shelters.
Bålyurten er med sedumtag og en kombi af faste sider og telt dug. Der er bålplads i midten.

3 shelters omkring et bålsted med bænke. I hver shelter er der et ovenlys vindue på 60 * 60 cm.

Projektsum: 398.000,-

To eksterne bidragsydere har muliggjort projektet.
Sallingfonden: 107.000,-
Friluftsrådet: 225.000,-

 

Indkøb af nye redningsveste

Projektsum: 20.000,-

Ekstern bidragsyder:
Trygfonden: 20.000,-

Installering af varmepumper på Grenaa Naturskole samt i Solhytten. (Anvendes til Lejrskole)

Projektsum: 240.000,-

Ekstern bidragsyder:
NRGI 160.000,-

2 turbåde og revitalisering af formidlingsrum

Overskriften på projektet var flere gæste på fjorden. Og donationen muliggjorde indkøb af 2 Limbo 699 turbåde, begge godkendt til 10 personer. Den ene af bådene er udstyret med glasbund. Projektet indeholdt også en flydeplatform.

Projektsum: 998.687,-

Ekstern bidragsyder:
Nordeafonden: 998.687,-

 

Kaffe på en eldrevet tømmerflåde
Vi kigger efter sæler

Efterisolering og udskiftning af lamper til LED.

Projektsum: 150.000,-

En ekstern anonym bidragsyder muliggjorde projektet.

Etablering af Vandlegeplads og opsætning af 2 store Lavvu telte.

Projektsum: 500.000,-

Ekstern Bidragsyder:
Elrofonden: 500.000,-

 

vandlegeplads for børn og voksne

Indkøb af diverse håndbøger og værktøj til Skrubbelaugets underlaug.

Projektsum: 100.000,-

Ekstern Bidragsyder:
Trygfonden: 100.000,-

I 2010 og 2011 foregik en langvarig proces med sammenlægning af de 2 naturcentre, som ligger i hver sin ende af en meget langstrakt kommune. Nemlig Grenaa naturskole i den gamle Grenaa kommune og Fjordcentret i Rougsø kommune. Grenaa naturskole skiftede i 2008 navn til Naturcenter Norddjurs grundet overtagelse af naturformidlingen på Blå Flag stationen i Fjellerup. De 2 naturcenterledere og kommunale udviklingskonsulenter beskrev fordele og ulemper ved fusioneringen, ikke mindst fordi Grenaa naturskole var rent kommunalt og Fjordcentret en selvejende institution med et kommunalt driftstilskud. Kultur- og fritidsudvalget besluttede at tilbyde Fjordcentret at overtage Grenaa naturskoles forpligtigelser.  

I den forbindelse søgte man om opgradering af naturformidlingsudstyret til de dengang 3 baser.

Projektsum: 500.000,-

Ekstern bidragsyder:
LAG-Djursland: 500.000,-

Indkøb af 1 Ribbåd og 15 kanoer 

Projektsum: 650.000,-

Ekstern Bidragsyder:
AP Møller Mærsk og Chastines fond til almene formål: 650.000,-

 

Det kan være helt meditativt at ligge på pontonen inden det går løs.
Rib måden er blot et af vores vilde tilbud

Etablering af 280 m2 Bålhus med mulighed for at have åben ild indendørs. Velegnet for op til 60 personer til spisning.
Stole kan opsættes til 80 personer til foredrag.

Der er projektor. 

Plenumsal på 90 m2, foyer på 25 m2. Desuden industrikøkken, toiletter og baderum samt 6 værelser med plads til 4 i hver.

Projektsum: 6.550.000,- (ex. moms)

Ekstern Bidragsyder:
Anonym fond: 3.700.000,-
LAG Djursland: 500.000,-
Friluftsrådet: 500.000,-
Fjordcentret: 1:850.000,-

 

bålhuset udenfor udsigt
fuldt hus i fællesrum med virksomhedstur

Med en sammenbygning af af de 2 bygninger fra Fjordcentrets spæde start fik vi en naturlig indgangsdør. Indgangsområdet er ca. 70 m2.

Samtidig fik fik udnyttet tagetagen på “Kaffestuen” til kontorer og bygget et kombihus, i daglig tale wadershuset. Her opbevarer vi primært waders, men også temmelig meget andet udstyr. Der er desuden 2 toiletter og 2 bruserum.

Projektsum: 2.200.000,-

Eksterne bidragsydere:
Arbejdsmarkedets Feriefond: 1.850.000
Anonym fond: 350.000,-

60 m2 værksted, vest for udstillingsbygningen.

Projektsum: 350.000,-

Ekstern Bidragsyder:
Arbejdsmarkedets Feriefond: 350.000,-

Stiftende generalforsamling blev afholdt i efteråret 1995. Byggeriet blev indledt i foråret 1996, og centret blev indviet 27. juli 1996.

Den gamle bygning fra 1907 blev renoveret og brugt som kontor og Kaffestue. 
Udstillingsbygningen blev nyopført men i samme stil som den gamle lade og stald. Det gamle hejseværk blev genanvendt.

Projektsum: 3.899.000,-

Eksterne Bidragsydere:
Arbejdsmarkedets Feriefond: 2.599.000,-
Indenrigsministeriets Landdistriktspulje: 300.000,-
Århus Amts frigørelsesafgiftsfond (Lån): 500.000,-
Friluftsrådet: 500.000,-