Naturvejledning

Omdrejningspunktet eller kerneydelsen for Kyst- og Fjordcentret er naturen. Vi ønsker både at benytte og beskytte naturen. Vores naturvejledere tilrettelægger alle ture og events med det fokus, at gøre vores besøgende klogere på dansk natur. Når vi kan sætte oplevelserne ind i globale forhold og i relation til FN´s 17 Verdensmål, så gør vi det.

Vi bygger på den filosofi der hedder “FNIS”, Fingrene Ned I Skidtet. Det er et begreb vi selv har fundet på, og vi gør en dyd ud af, at involvere vores gæster, uanset alder, så meget som muligt.

Vi har faciliteterne, vi sætter rammerne og i fællesskab skaber vi oplevelser som gennem leg, læring og spændende faglig formidling giver viden om dansk natur og ikke mindst lyst til at vide mere.

forskoler klassetur i orange veste

Vi sætter mål og deler gerne vores viden om, hvordan vi færdes i naturen. Naturen skal benyttes og beskyttes.

Jo mere man ved om en given ting, jo bedre beslutninger er man i stand til at tage. Når noget bliver vedkommende og håndgribeligt, så ønsker man også at passe på det.

Vi kigger efter sæler

FN´s 17 Verdensmål

FN har vedtaget en ambitiøs dagsorden på generalforsamling i 2015. Den består af i alt 17 mål, som tilsammen skal sikre en fremtid, hvor ingen bliver ladt i stikken, og alle kan leve et værdigt liv. Det skal ske på en planet der ikke længere udpines. Dagsordnen giver plads til en levende og mangfoldig natur, hvor klimaforandringerne og ødelæggelsen af vores miljø bremses.

De 17 mål er globale og hænger sammen, og er derfor ofte vist som en cirkel. For hvert af målene er der en række delmål, i alt 169.

 1. Afskaf Fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling mellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, Innovation og Infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarligt forbrug og produktion
 13. Klima-indsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner
 17. Partnerskab for handling

På Kyst- og Fjordcentret vil vi også arbejde med de forskellige verdensmål, nogle er mere oplagte end andre, men alle er vigtige. Vi arbejder pt med 4 mål, 2 delmål og 2 hovedmål. Vores tilgang til arbejdet kan ses på siden om vores tilgang til arbejdet med verdensmål.