Persontypeprofiler

Når du kender din egen og dine kollegers persontype, så kan I bedre forstå hinandens adfærd og dermed undgå unødige konflikter, hvilket resulterer i et bedre arbejdsmiljø og en bedre bundlinje. 

Persontyper

Der findes mange modeller, der beskriver os som mennesker, og der er 4 arketyper, som vi primært arbejder med. Det er meget vigtigt at huske, at ingen af de 4 typer er mere rigtige end de andre. Der er brug for alle, både i en virksomhed, men også generelt i livet. På Kyst- og Fjordcentret giver vores certificerede instruktør en tilbagemelding og forklaring på dagen og de forskellige situationer du/I har været i. Profilerne siger ikke noget om, hvordan I er som mennesker eller jeres faglige færdigheder, men om jeres adfærd, når I bliver stillet overfor konkrete opgaver. 

Arbejdsmodeller

På Kyst- og Fjordcentret arbejder vi med DISC modellen, Fokus profilen og MBTI. Vi ser på hvilke styrker og udviklingspunkter de forskellige persontyper har, og herefter gør det arbejdet med at sammensætte teams lidt lettere. 

Ring til os på 86 48 96 85, og hør mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed. 

Vi kan alle deles ind i 4 grundtyper, og alle har noget fra de andre typer. Kender du din? Vi kan hjælpe dig.

DISC modellen

DISC modellen er bygget op over 4 personlighedstræk der beskriver hvad der motiverer, giver energi. Det giver også et fælles sprog og forståelse for en selv og sine omgivelser. Der er ikke noget der er mere rigtigt i forhold til den ene eller anden profil. Og vi indeholder alle elementer fra alle 4 arketyper. Ved en analyse får man som oftest 2 bogstaver ud som symboliserer hvad man mest er, enkelte har en kombination af 3 bogstaver, og under 1% har kun 1 eller alle 4 bogstaver.

I DISC modellen er D og S hinandens modsætninger og det samme gælde for I og C. Det betyder, at opgaver som D’et finder motiverende er opgaver som dræner S’et for energi.

Et stort C vil finde  detaljer mega spændende – det forstår det store I ikke, for I’et er det de store linier der er spændende. 

DISC diamant med jobfunktioner

D - Dominans

I - Influerende

S - Stabilitet

C - Control

Den typiske D er:

 • Direkte
 • Krævende
 • Stærk
 • Konkurrerende
 • Forandringsparat
 • Dominerende

Den typiske I er:

 • Spontan
 • Energisk
 • Følelsladet
 • Meget talende
 • Impulsiv
 • Nysgerrig
 • Ubekymret

Den typiske S er:

 • Omsorgsfuld
 • Accepterende
 • Principiel
 • Vedholdende
 • Oprigtig
 • Afventede
 • Stædig

Den typiske C er:

 • Detaljeret
 • Perfektionist
 • Nøjagtig
 • Vedholdende
 • Stille
 • Formel
 • Systematisk

Fokusprofilen

Fokus profilen bygger på den teori, at der i enhver afdeling/team eller gruppe er 4 forskellige funktioner, som skal varetages for at tingene fungerer.

Derfor er der behov for at være personer der på skift byder ind med netop deres kompetencer. For ingen kan alting, men alle kan noget.

Udvikler:

 • fokus på fornyelse og strategisk udvikling

Integrator:

 • fokus på kommunikation og samarbejde

Resultatskaber:

 • fokus på handlekraft og resultater

Grunder:

 • fokus på struktur og de grundlæggende opgaver
Fokus profilen er et af mange værktøjer der beskriver grunlæggende funktioner i ethvert team

Denne person har sit naturlige fokus på resultater og dernæst udvikling.

Personen har ikke så meget fokus på detaljer og at få alle med.

MBTI

MBTI er udviklet af Katharine Cook Briggs og Isabel Briggs Myers. Den er også baseret på Carl Jungs teorier om hvordan mennesker oplever verden ved hjælp af de 4 vigtigste psykologiske funktioner; ekstraversion, sensation, tanke og opfattelse.

Introvert / Ekstrovert

 • Introverte mennesker er stille og private. De henter deres energi alene sammen med en god bog eller en gåtur alene eller sammen med en god ven hvor det er acceptabelt at være stille. De tænker som regel før de taler, og hvis de skal tale i en større forsamling så vil de gerne have hele teksten skrevet ned.
 •  Ekstroverte mennesker taler meget, de trives i sociale sammenhænge og får energi af at være sammen med andre mennesker. De har et levende kropssprog og tænker bedst mens de taler. Hvis de har et manuskript til en tale til en større forsamling så bruger de det kun til at vise at de har forberedt sig.

Sansning / Intuitiv

 • Det sansende mennesker lægger vægt på fakta og detaljer. De lever i nuet, er praktiske og har fokus på de 5 sanser: Høre, Lytte, Se, Smage og Føle.
 • Det intuitive menneske har det store overblik. De ser muligheder og kigger på hvad ting kan udvikle sig til. De er abstrakte og bruger deres 6. sans.

Tænkning / Føling

 • Den tænkende person er analyserende, objektiv, faktuel og er længe om at træffe en beslutning, som de så står ved. For den er baseret på fakta.
 • Det følende menneske er empatisk, sympatiserende og er hurtig til at træffe en beslutning, som også hurtigt kan ændres. 

Opfattende / Vurderende

 • Den opfattende person er spontan. De ønsker information, muligheder, og frihed og har det godt med mange arbejdsopgaver på en gang.
 • Den vurderende person ønsker at lave en solid planlægning. De laver systemer og tjekker og vil gerne afslutte en opgave inden de går i gang med en ny.