Persontyper

Kender du din egen persontype, og kender du dine kollegers?

Når du kender din egen persontype og dine kollegers persontype, så kan I bedre forstå hinanden og undgå en lang række konflikter. Det giver et bedre arbejdsmiljø og en bedre bundlinie.

Vi har 2 instruktører, der begge er certificerede til at give tilbagemeldninger på profiler, og som også har mange års erfaring i at tilrettelægge og gennemføre kursusdage, hvor dagen begynder med et oplæg om persontyper (DiSC), hvorefter vi giver jer en række udfordringer, hvor vi bringer de forskellige persontyper i spil.

Alle persontyper er vigtige for at en gruppe kan fungere. Der skal være nogen som træffer beslutningerne, får ideerne, støtter, stabiliserer og holder fast.

Når vi arbejder med Teambuilding, så gør vi det med vores viden om mennesker og relationer for at skabe værdi for jeres virksomhed. 

Ring og tal med Bjarne eller Carsten på 86 48 96 85.

Vi kan alle deles ind i 4 grundtyper, og alle har noget fra de andre typer. Kender du din? Vi kan hjælpe dig.

TEAMBUILDING

Styrk det sociale sammenhold i firmaet
med aktive udfordringer.

FYRAFTENSARRANGEMENT

Hyg jer og kom tættere på hinanden
efter fyraften.

MØDELOKALER

Hold jeres næste møde i skønne
naturomgivelser.

FIRMAUDFLUGT

Opdyrk de gode relationer med en
firmaudflugt for personalet.

Forskellige modeller, men basalt bygget op over 4 arketyper

Der findes mange modeller der beskriver os som mennesker og hvordan vi reagerer i forskellige situationer. Der findes ikke en type som er mere rigtig end ed anden. Vi har fået nogle medfødte egenskaber og så har vi nogle til lærte egenskaber. 

På Fjordcentret har vi instruktører der er certificerede i at give tilbagemelding på DiSC profiler og på fokusprofilen fra Garuda. Vi har desuden beskæftiget os med MBTI.

Alle de 3 nævnte modeller er baseret på Carl Gustav Jungs forskning på raske mennesker. Jung var læge og psykiater (1875 – 1961)
Jung var meget optaget af bevidste og ubevidste lag.

Når vi arbejder med personlig udvikling så prøver vi at give forklaringer på hvorfor den enkelte reagerer som han / hun gør under forskelige situationer. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om forklaring, ikke undskylning.

For os er der heller ikke tale om “religion” vi bruger bare de forskellige værktøjer på at gøre dig klogere på dig selv, din familie, venner og kolleger. 

Der er som allerede nævnt ikke nogen rigtig eller forkert profil. Men nogle profiler er bedre egnede til nogle opgaver end andre. Profilerne siger heller ikke noget om dine faglige færdigheder, og heller ikke noget om hvordan du er som menneske.

DiSC - modellen

DiSC modellen er bygget op over 4 personlighedstræk der beskriver hvad der motiverer, giver energi. Det giver også et fælles sprog og forståelse for en selv og sine omgivelser.

Der er ikke noget der er mere rigtigt i forhold til den ene eller anden profil. Og vi indeholder alle elementer fra alle 4 arketyper. Ved en analyse får man som oftest 2 bogstaver ud som symboliserer hvad man mest er, enkelte har en kombination af 3 bogstaver, og under 1% har kun 1 eller alle 4 bogstaver.

I DiSC modellen er D og S hinandens modsætninger og det samme gælde for I og C.
Det betyder at det som D’et finder motiverende vil dræne S for energi. 

Et stort C vil finde  detaljer mega spændende – det forstår det store I ikke, for I’et er det de store linier der er spændende. 

DISC diamant med jobfunktioner

D - Dominans

Den typiske D er:

 • Direkte
 • Krævende
 • Stærk
 • Krævende 
 • Konkurrerende
 • Forandringsparat
 • Dominerende

I - Influerende

Den typiske I er:

 • Spontan
 • Energisk
 • Følelsladet
 • Meget talende
 • Impulsiv
 • Nysgerrig
 • Ubekymret

S - Stabilitet

Den typiske S er:

 • Omsorgsfuld
 • Accepterende
 • Principiel
 • Vedholdende
 • Oprigtig
 • Afventede
 • Stædig

C - Control

Den typiske C er:

 • Detaljeret
 • Perfektionist
 • Nøjagtig
 • Vedholdende
 • Stille
 • Formel
 • Systematisk

Fokusprofilen

Fokus profilen bygger på den teori, at der i enhver afdeling/team eller gruppe er 4 forskellige funktioner, som skal varetages for at tingene fungerer.

Derfor er der behov for at være personer der på skift byder ind med netop deres kompetencer. For ingen kan alting, men alle kan noget.

Udvikler:

 • fokus på fornyelse og strategisk udvikling

Integrator:

 • fokus på kommunikation og samarbejde

Resultatskaber:

 • fokus på handlekraft og resultater

Grunder:

 • fokus på struktur og de grundlæggende opgaver

Grafisk fremstilling

Fokus profilen er et af mange værktøjer der beskriver grunlæggende funktioner i ethvert team

Denne person har sit naturlige fokus på resultater og dernæst udvikling.

Personen har ikke så meget fokus på at detaljer og at få alle med.

MBTI

MBTI er udviklet Katharine Cook Briggs og Isabel Briggs Myers. Den er også baseret på Carl Jungs teorier om hvordan mennesker oplever verden ved hjælp af de 4 vigtigste psykologiske funktioner; ekstraversion, sensation, tanke og opfattelse.

Introvert / Ekstrovert

 • Introverte mennesker er stille og private. De henter deres energi alene sammen med en god bog eller en gåtur alene eller sammen med en god ven hvor det er acceptabelt at være stille. De tænker som regel før de taler, og hvis de skal tale i en større forsamling så vil de gerne have hele teksten skrevet ned.
 •  Ekstroverte mennesker taler meget, de trives i sociale sammenhænge og får energi af at være sammen med andre mennesker. De har et levende kropssprog og tænker bedst mens de taler. Hvis de har et manuskript til en tale til en større forsamling så bruger de det kun til at vise at de har forberedt sig.

Sansning / Intuitiv

 • Det sansende mennesker lægger vægt på fakta og detaljer. De lever i nuet, er praktiske og har fokus på de 5 sanser: Høre, Lytte, Se, Smage og Føle.
 • Det intuitive menneske har det store overblik. De ser muligheder og kigger på hvad ting kan udvikle sig til. De er abstrakte og bruger deres 6. sans.

Tænkning / Føling

 • Den tænkende person er analyserende, objektive, faktuelle og er længe om at træffe en beslutning, som de så står ved. For den er baseret på fakta.
 • Det følende menneske er empatisk, sympatiserende og er hurtig til at træffe en beslutning, som også hurtigt kan ændres. 

Opfattende / Vurderende

 • Den opfattende person er spontan, de ønsker information, muligheder, og frihed og har det godt med mange arbejdsopgaver på en gang.
 • Den vurderende person ønsker at lave en solid planlægning. De laver systemer og tjekker og vil gerne afslutte en opgave inden de går i gang med en ny.