Persondatapolitik og cookies

Din sikkerhed på Kyst- og Fjordcentret

Det er vigtigt for os, at du, som bruger af vores tjenester/ydelser, kan føle dig tryg. Af den grund beskriver vi i det følgende, hvorfor, hvornår og hvordan vi behandler personoplysninger om dig samt dine rettigheder.

Som en naturlig del af Kyst- og Fjordcentrets tjenester sker der behandling af personoplysninger, når du benytter dig af vores digitale tilbud og/eller besøger os efter forudgående aftale.

Kyst- og Fjordcentret er dataansvarlig

Kyst- og Fjordcentret,
Voer Færgevej 123
8950 Ørsted
Cvr.nr. 1937 6990
Tlf.: +45 8648 9685
E-mail: post@kystogfjordcentret.dk

Er dataansvarlig for de personoplysninger vi indsamler og behandler om dig. Vi behandler dem i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Formålet med vores behandling af personoplysninger

Kyst- og Fjordcentrets formål med indsamling af personoplysninger er at kunne drive Kyst- og Fjordcentret, levere markedsføring og give dig den bedste oplevelse, når du besøger os fysisk på vores fysiske steder såvel som digitalt på én af vores platforme.

Personoplysninger er alle oplysninger, der kan bruges til at identificere dig som individ.

Indsamling af personoplysninger

Kyst- og Fjordcentret indsamler personoplysninger, som du selv afgiver til os eller ved, at du benytter dig af vores digitale tilbud og øvrige tjenester.

Helt overordnet indsamler Kyst- og Fjordcentret personoplysninger, når du:

 1. Selv afgiver kontaktoplysninger fx navn, e-mail, post.nr., tlf.nr og fødselsdato i forbindelse med indgåelse af en aftale:
  • ved køb af billetter og gennemførsel af øvrige transaktioner,
  • bestiller arrangementer eller oplevelser, eller
  • fremsender data om sponsorater, donationer eller testamenter.
 2. Giver dit eksplicitte samtykke, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i kampagner, konkurrencer, undersøgelser o.li.

Kyst- og Fjordcentret indsamler ikke følsomme oplysninger om f.eks. race eller etnicitet, politisk, religiøs, seksuel eller filosofisk overbevisning, men gør opmærksom på, at hvis du selv via sociale medier eller på anden måde afgiver sådanne oplysninger (direkte eller indirekte), kan disse figurere på vores digitale platforme. Kyst- og Fjordcentret lagrer ikke oplysninger delt via de sociale medier, men kan på opfordring slette dine opslag.

Behandling af dine personoplysninger

De indsamlede oplysninger behandles for at kunne opfylde formålet som

 1. at ekspedere køb, levere billetter, oplevelser eller anden service,
 2. at administrere årskort samt identificere og servicere årskortholdere såvel som gæster af særligt indkøbte arrangementer og/eller oplevelser,
 3. at foretage statistiske analyser, og på den måde forbedre og målrette vores markedsføring og tilbud med vores gæster.

Børn

Kyst- og Fjordcentret indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 13 år. Hvis Kyst- og Fjordcentret bliver opmærksom på, at vi behandler personoplysninger fra et barn under 13 år, uden forældres eller værges samtykke, vil Kyst- og Fjordcentret gøre alt for at slette disse oplysninger. Hvis du bliver opmærksom på, at et barn under 13 år har givet Kyst- og Fjordcentret oplysninger uden forældre eller værges samtykke, opfordres du til at kontakte os hurtigst muligt.

Nyhedsbrevsmodtagere

Som modtager af vores nyhedsbrev, har du eksplicit givet os dit samtykke til at vi må sende dig vores nyhedsbrev. For at modtage vores nyhedsbrev har vi derfor dit navn og din e-mailadresse.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet ved at benytte afmeldingsfunktionen i de e-mails, vi sender til dig. Endvidere kan du til enhver tid få indsigt i, rettet eller slettet de oplysninger vi har om dig.

Køb af billetter eller oplevelser

Som gæst på Kyst- og Fjordcentret kan man købe billet enten i receptionen på Kyst- og Fjordcentret eller via Djurspakken eller Your-ticket. Ved kontant køb på Fjordcentret gemmes ingen oplysninger om dig.

Ved køb i Djurspakken og Your-Ticket, skal Djurspakken / Your-Ticket og vi bruge oplysninger om dig, for at ekspedere ordren. Vi skal bruge dit navn og mailadresse, så vi dels kan sende dig billetten og dels kan finde dig i vores billetsystem hvis transaktionen fejler eller du på anden vis mister din billet. Selve betalingen sker gennem vores samarbejdspartner Djurspakken / Yourticket.

Det indsamlede data om dig og dit køb gemmes i op til 6 år, som dokumentation for købet og transaktionen, af hensyn til regnskabs- og forældelsesloven.

Årskort

Ved køb af årskort afgiver du kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, postnr., by, land og fødselsdato) til vores behandling, så vi kan levere dig sæsonkortet.

Sæsonkortet kan kun oprettes ved at vi modtager og behandler dine personoplysninger. Hvis du efter oprettelse ønsker, at vi sletter dine oplysninger, vil det også betyde, at dit sæsonkort bliver annulleret og inddraget. Men du kan til enhver tid benytte dig af dine rettigheder ved at rette direkte henvendelse til os.

Kyst- og Fjordcentret forbeholder sig ret til at registre oplysninger om dit besøg i sæsonkortets levetid til brug for statistiske analyser og for at sikre mod eventuelt misbrug af sæsonkortet.

B-2-B

Når du er i kontakt med vores B-2-B salg, herunder Skoletjeneste, gemmer vi de informationer vi skal bruge for at kunne behandle forespørgsler eller ordre. Det er som udgangspunkt informationer som navn og kontaktoplysninger om dig og dit firma.

Opbevaring og sletning af oplysninger

Kyst- og Fjordcentret sørger for, at alle indsamlede oplysninger håndteres og ajourføres, så personoplysninger kun opbevares indenfor den tidsramme, som er relevant for formålet, hvorefter de vil blive slettet eller anonymiseret. Tidsrammen vil typisk være 5-6 år begrundet i regnskabs- og forældelsesloven. Vores hjemmel til opbevaring af persondata er stadfæstet i Persondataforordningens artikel 6, 1. afsnit.

Hvor vi gemmer oplysninger på baggrund at et samtykke nævnt i art. 6, 1. lit. 1, som fx ved nyhedsbreve gemmer vi som udgangspunkt dine data indtil du trækker dit samtykke tilbage.

Videregivelse af oplysninger

Kyst- og Fjordcentret videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt giver samtykke hertil, det er til brug for opfyldelse af en kontraktsretlig forpligtelse over for dig, eller såfremt vi er retligt forpligtet hertil.

Vi benytter os derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og/eller behandler data på vores vegne. Disse databehandlere må ikke anvende dine personoplysninger til andre formål end til levering af aftalt service til Kyst- og Fjordcentret gennem en databehandleraftale.

Sikkerhed

Kyst- og Fjordcentret har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Internt på Kyst- og Fjordcentret er det kun et begrænset antal medarbejdere med sagligt behov, der har adgang til dine personoplysninger. Kyst- og Fjordcentret har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder foranstaltninger således at dine oplysninger opbevares sikkert.

Dine rettigheder

Som følge af, at vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, har du også en række rettigheder, som du til enhver tid kan gøre brug af.

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler, hvor oplysningerne stammer fra og til hvilket formål dine personoplysninger behandles.
 • Du har ret til at vide, hvordan og hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.
 • Du har ret til at kræve retning, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige.
 • I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Kyst- og Fjordcentret ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, skal du kontakte os.
 • Derudover har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra os, som dataansvarlig, til en anden dataansvarlig uden hindring.

Din tilfredshed og tillid er vigtig for os, og vi forstår vores ansvar for at håndtere dine personlige oplysninger med omhu, sikkert og overholde lovkravene. Af den grund sætter vi også stor pris på, at du kontakter os, hvis og såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Behandling på baggrund af samtykke

Hvor vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Kyst- og Fjordcentret ikke længere vil behandle dine personoplysninger. I hvert nyhedsbrev er der nederst et link til afmeldelse af nyhedsbrev.

Klage

Hvis du ønsker at indgive en klage til Datatilsynet vedr. behandling af dine personoplysninger skal det ske til:

Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Anden generel vejledning og information herom kan findes på www.datatilsynet.dk.

Om denne politik

Kyst- og Fjordcentret opdaterer og ændrer løbende indholdet i denne politik, så den til enhver tid er tilpasset virkeligheden og gældende lovgivning

Kyst- og Fjordcentrets politik om beskyttelse af dine personoplysninger finder anvendelse på alle persondata, der kommer i Kyst- og Fjordcentrets besiddelse.

Kontakt os

Hvis du vil have mere information, benytte din indsigtsret, ændre eller slette dine personoplysninger, kan du kontakte
Datoen for seneste opdatering af denne persondatapolitik er den 30. maj 2022.