Verdensmål

Verdensmål - temadag på Kyst- og Fjordcentret

Lørdag den 25. februar havde bestyrelse og fast personale sat udvælgelse af verdensmål på dagsordenen. Egentlig burde være ligetil, for vi er og har altid været optaget at benytte og beskytte naturen. Samtidig har vi gennem mange år forsøgt at energioptimere. Vi arbejder på at blive mere bæredygtige og har også foretaget mange forskellige tiltag, og det er en løbende proces. I bestyrelsen har vi haft punktet på dagsordenen mere end en gang, altså udvælg nogle specifikke verdensmål, og gør arbejdet med det konkret. Hver eneste gang vi har sat punktet på dagsordenen, så har vi haft spændende diskussioner, men aldrig fået taget en beslutning. Det er heller ikke lykkes i personalegruppen, for vi synes jo vi gør en masse. 

Men vi ikke ønsker ikke hverken at greenwashe eller greenhushe. Det er naturligvis værst at greenwashe, for så praler man med noget man ikke har gjort sig fortjent til. Men det er jo heller ikke optimalt at greenhushe, for det er også vigtigt at dele viden og fortælle om det vi gør. 

I bestyrelsen for Kyst- og Fjordcentret har vi årligt en visionsdag, ofte i begyndelsen af januar, men i år kunne den først ligge ultimo februar. Der var kun et punkt på dagsordenen til dette års visionsseminar, udvælgelse af verdensmål og beskrive handleplaner.

Vi har en bred sammensat bestyrelse, og et af medlemmerne som har arbejdet en del med verdensmål og kommunikation, lavede et spændende oplæg for os. Essensen i oplægget mundede ud i 5 konkrete tips.

  1. Skab overblik.
  2. Vurder vores aftryk på omverdenen. Hvordan påvirker vi, og hvor kan vi gøre en forskel?
  3. Vælg de vigtigste mål. Der kan løbende bygges på.
  4. Definér aktiviteter og indsatser. Der skal være plads til nye ideer og projekter, men det bedste afsæt er det, som allerede er en integreret del af det vi allerede gør.
  5. Sæt indikatorer og mål på fremtiden.

Derefter gik vi igang med gruppearbejde hvor bestyrelse og personale var godt blandet. Det blev lavet som walk&talk.

En god lang og særdeles konstruktiv diskussion endte med udvælgelse af 2 delmål og 2 hovedmål.

Verdensmål 11.4 omhandler verdens kultur- og naturarv.
11.4 Beskytte verdens kultur- og naturarv.
Verdensmål 12.8 omhandler forståelse for at leve bæredygtigt
12.8 viden om og forståelse for at leve bæredygtigt.
Verdensmål 14 omhandler Livet i havet
14 Livet i havet.
Verdensmål 15 omhandler livet på land.
15 Livet på land.

Desuden er der reelt flere punkter som vi allerede arbejder med. Vi har allerede lavet en del tiltag for at begrænse vores udledninger, og nu sætter vi også gang i at få lavet et klimaregnskab med handleplaner, hvilket rammer mål 13.

Næste skridt er at personalegruppen sætter sig sammen og kommer med et udspil til hvordan vi gør det konkret, og hvordan vi formidler det.

Bestyrelsen vender så personalets forslag på det kommende bestyrelsesmøde. Men nu er vi i gang, og selv den længste rejse begynder med det første skridt. Det skridt har vi nu taget.