Skip to content Skip to footer

Stenrev og ålegræs

Der var lagt op til fest på Udbyhøj havn på en bidende kold forårsdag i marts måned. Randers kommunes projektleder indledte festlighederne med at fortælle om projektet, derefter tog formanden for LAG Favrskov-Randers over og til slut Borgmester Torben Hansen fra Randers kommune.

Der er rigtig meget godt at sige om det at etablere stenrev, for fjorden trænger til en hjælpende hånd. Første fase er etablering af et såkaldt skolerev. Det bliver kaldt sådan fordi skolebørn og alle andre kan vade ud til stenrevet i forbindelse med den nordlige del af Udbyhøj havn. De næste 3 stenrev bliver næsten sammenhængende og kommer til at ligge syd for Udbyhøj. Her vil der også i løbet af maj måned blive udplantet ålegræs. Stenrevet vil virke som bølgebryder for udplantningen og på den måde bliver succesraten større.

Dette er første skridt i det kæmpe arbejde der venter forude med at få reetableret plantebestanden i Randers fjord. Udover at tangskove vil gavne leveforholdene i fjorden, så vil øget plantevækst også optage CO2.