Skip to content Skip to footer

Naturpark plan for Randers fjord

Arbejdet med Naturpark Randers Fjord er nu så langt, at der skal skrives en naturparkplan som skal indeholde 5 temaer: Natur, Friluftsliv, Formidling, Kulturhistorien samt Erhverv & Turisme. Et af de meget vigtige kendetegn for vores naturpark er, at der har været meget stor involvering af frivillige, lige fra den spæde start i 2009 med et stormøde i Mellerup med mere end 250 deltagere og så til i dag.

Randers fjord er i dag klassificeret som pilotpark, og har dermed opfyldt 7 af de 10 kriterier som Friluftsrådet har opstillet. For at få input fra såvel de professionelle som de frivillige inviterede de to kommuner, Randers og Norddjurs til en visionsdag på Laksetorvet i Randers. Formanden for naturparkrådet Else Søjmark bød velkommen og overlod derefter ordet til konsulenter fra Epinion som meget professionelt ledte en meget talende grupper igennem en lørdag i november. Udendørs var vejret gråt og trist, men indendørs sprudlede der af ideer og virkelyst. Der var 2 visionsrunder, hvor vi som deltagere kunne vælge frit mellem de forskellige grupper. Det kan være svært at vælge, når man nu gerne vil have indflydelse på alle 5 emner, og så kun må vælge 2. Men sådan er livet, man skal vælge og foretage en række prioriteringer. Men alle får faktisk lov til at kommentere på alle 5 områder, for Epinion fik alle noter med hjem. Epinion skriver noterne rent, hvorefter alle kan kommentere på input. Det er så op til forvaltningerne at skrive den endelige plan som så skal godkendes i såvel Naturparkrådet og i Kommunalbestyrelserne.

På Kyst- og Fjordcentret glæder vi os til det videre forløb og vi arbejder støt videre med at give vores gæster endnu flere og bedre oplevelser og naturformidling på, i og omkring fjorden.