You are currently viewing Frivillige på Fjordcentret får støtte fra Tryg-fonden

Frivillige på Fjordcentret får støtte fra Tryg-fonden

Tirsdag den 29. september gæstede Torben Hansen fra Trygfonden nogle af de mange frivillige der er omkring Fjordcentret ved Voer Færgested. Torben Hansen havde en stor check med på 101.500,- som støtte til Skrubbelaugets arbejde. Skrubbelauget er Fjordcentrets venneforening og er rammen omkring de forskellige frivillige grupper. Skrubbelauget er organiseret som en forening og 2 af bestyrelsesmedlemmerne modtog den store check af Torben Hansen. Der er i alt 6 underafdelinger af lauget, og de 4 modtog støtte til deres arbejde. Det drejer sig om Uldtanterne, Sivfolket, Pilefletterne og Mandegruppen. Helt konkret er der dels givet støtte til værktøj, materialer og inspirationsture. Der er gang i de kreative værksteder onsdag formiddag og alle er ganske velkomne. Mandegruppen mødes tirsdag formiddag og de er beskæftiget med både kreative ting men også praktiske opgaver. Også her er nye frivillige velkomne. Som frivillig på Fjordcentret indgår man i hyggelige arbejdsfællesskaber til gavn og glæde for sig selv og for andre. Med andre ord så er man en del af et større og levende fællesskab.

Trygfonden uddeler hvert år penge indenfor Sikkerhed, Sundhed og Trivsel, og det er det sidste som Skrubbelauget har lavet et projekt til og fået penge til. Vi kalder det ”60+ som et plus”, men alder er ingen hindring og der er plads til flere uanset alder.