You are currently viewing Fra VisitRanders til VisitAarhus

Fra VisitRanders til VisitAarhus

Fra VisitRanders til VisitAarhus

Jeg har i dag været til partner møde i VisitRanders, og det er som altid godt at mødes i faglige netværk. Temaet i dag var naturligvis hvad sker der i 2020 med den nye store organisation, VisitAarhus. Der var jo selvfølgelig en naturlig usikkerhed om hvad vi kan forvente.

Det er for mig klart, at noget af den nærhed vi har kendt i VisitRanders forsvinder, men VisitAarhus er mere end Aarhus, VisitAarhus er jo hele destinationen og dækker også Silkeborg, Viborg og Djursland. Jeg har store forventninger til den nye organisation, og selvom jeg synes jeg følger godt med, så ved jeg ikke helt præcist, hvad jeg skal forvente. Men jeg forventer da helt klart, at VisitAarhus sætter hele destinationen på landkortet, sætter spændende konstellationer op og samarbejdsprojekter i gang. Alt sammen med det mål at give os alle, små som store mere synlighed og en bedre bundlinie. Samtidig er der flere medarbejdere og det giver et højt fagligt miljø og de bliver også mindre sårbare. Det er jo også derfor vi andre gerne vil vækste.

Tak til VisitRanders for indsatsen, og velkommen til VisitAarhus. Det er nogle gode sko I skal udfylde, og jeg glæder mig til samarbejdet.

På billedet ser vi AnneMette Knattrup orientere, men vi ser også et billede af et utraditionelt mødested, nemlig ombord i vores Ribbåd midt i Naturpark Randers Fjord.