Skip to content Skip to footer

Ny paraplyforening ved Voer Færgested

Tirsdag den 15 november afholdte initiativ gruppen for den nye forening “Voer Færgesteds Natur, Båd og Bad” stiftende generalforsamling. Godt 20 personer deltog og det betragter vi som særdeles positivt.

Formalia

Forslaget til vedtægter blev gennemgået og rettet til. Der blev derefter valgt en bestyrelse på 8 personer. Vedtægterne lægger op til at bestyrelsen kan bestå af mindst 3 og maksimalt 9 personer. 

Den nye forening er en paraplyforening for de foreninger der i forvejen benytter området omkring Voer Færgested, som i dag er Helårsbaderne, Open-water svømmerne, Båd-lauget  og Fjordcentret (og dermed også Voer Færgesteds Kajakklub). 

De 4 foreninger er garanteret en plads i bestyrelsen, og der er også en forventning om at de stiller med en person.

For arbejdsgruppen har det været meget vigtigt at signalere åbenhed både i den forgangne optakt men også fremover. Derfor er der både plads til nye foreninger og enkelt personer.

Bestyrelsens første arbejdsopgave er at få foreningen godkendt og få oprettet cvr-nummer, bankkonti og en eller flere online platformer.

Projektet – ganske kort

Det er et stort og ambitiøst projekt som det vil komme til at tage mange år for at nå i mål med. Det store projekt vil blive opdelt i faser, hvoraf nogle kan etableres uafhængigt af de andre faser, mens andre dele er afhængige af at andre faser er gennemført.

Første fase omhandler etablering af en sauna. Her er alle tilladelser på plads, og der mangler “blot” finansiering. 

Fase 2 omhandler en revitalisering af broerne ved Slæbestedet og bådpladserne. Denne fase kræver ikke yderligere tilladelser.

De efterfølgende faser med “Stenrev”, laguner, Fiskerenseplads og Multifunktionelt opholdsrum på vandet med mulighed for sauna, omklædning og madpakkerum, flytning af bådpladser og plankesti i rørskoven vil kræve beregninger, tegninger og en lang række tilladelser. Det ved vi godt bliver en udfordring, men vi tror på at det vil være en styrkelse af området, til gavn og glæde for foreningerne, lokale borgere og turister. Samtidig tror vi på at tiltagene vil gavne vandmiljøet.

Bestyrelsen inviterer Danmarks Naturfredningsforening og Norddjurs Kommune til et samarbejde om projektet.

Mere info vil følge.