You are currently viewing Midt i Naturpark Randers Fjord

Midt i Naturpark Randers Fjord

Randers fjord er ofte omtalt som den hemmelige fjord, ikke en specielt flatterende omtale. Det har vi på Kyst- og Fjordcentret sammen med mange andre gode mennesker sat os for at gøre noget ved. I næsten 10 år har de 2 fjordkommuner, de lokale aktionsgrupper, turistorganisationer og ikke mindst rigtig mange frivillige arbejdet for at få Randers fjord klassificeret som naturpark under mærkningsordningen Danske Naturparker. Den endelige ansøgning er sendt og projektlederne forventer, at Randers fjord bliver godkendt som Naturpark i ganske nær fremtid. Dermed får fjorden et officielt stempel, men det er ikke det vigtigste. Det vigtige er nemlig alt det arbejde som er blevet lagt i projektet for at nå hertil. Der er brugt mange arbejdstimer på at nå hertil, og det er slet ikke slut. Der er udvalgt 10 særlige steder på fjorden, de såkaldte ”Hotspots”, steder hvor de fysiske forhold er blevet forbedret, enten ved nye anlæg eller ved opgradering af eksisterende faciliteter. Læs mere om naturparken på www.naturparkrandersfjord.dk .

Fjordcentret er placeret lige midt i naturparken, det er vi rigtig glade for. Vi har en umådelig smuk arbejdsplads og en fantastisk ramme for at give vores gæster nogle fantastiske og unikke oplevelser i dansk natur. Nu skal man passe på med at bruge ordet unik hvis ikke man samtidig fortæller hvad der er så unikt. Det gør jeg så i de kommende afsnit, men allerbedst er det hvis du kommer og besøger os. Så kan du fornemme det på egen krop. Voer Færgested har tidligere været et knudepunkt for handel. Det er ikke så mange år siden at vandvejen var den dominerende måde at få transporteret varer og mennesker rundt på. Brohovedet ligger derfor også lige på kanten af sejlrenden. Ganske praktisk dengang skibene skulle lægge til ved Brohovedet, men for de store coastere der skal til Randers er det en træls knot som kræver ekstra opmærksomhed. Men for os og vores gæster betyder det at vi er på kanten af sejlrenden. Det giver gode fiskemuligheder, men det er også lidt sjovt at være så tæt på forbipasserende skibe. Mange bliver desuden en lille smule forvirret på deres orienteringssans. Normalt kigger vi nord-syd over de østjyske fjorde, det gør vi også på Randers fjord fra Randers til Uggelhuse. Men ved Uggelhuse slår fjorden er knæk på 90 grader og løber meget præcist nord-syd. Det betyder, at vi her ved Voer Færgested, kigger stik vest når vi kigger tværs over fjorden. Jacob Knudsen, som var præst i Mellerup i slutningen af 1800-tallet, har ladet sig inspirere til at skrive salmen ”Se nu stiger solen” en tidlig morgenstund. Han sad eller gik ved fjorden og kiggede tværs over og må have set en smuk solopgang. Selvom fjorden var bredere dengang, så er det lidt flot at kalde fjorden for hav, men flot er fjorden, og en smuk salme kom der ud af det.

De store rørskove ved fjorden er også ganske unikke, ikke mindst fordi rørskoven er gennemskåret af kanaler og åbne damme. Vi laver mange ture i dammene, ved højvande kan man godt sejle derind i en mindre jolle, men skal det være helt fantastisk, så skal dammene opleves i kano eller kajak. Der er noget ved stilheden og nærheden helt tæt på vandet. Vi kalder turene for jungleture, for det virker noget urskovsagtigt at komme ind i rørskoven om sommeren hvor rørene står tæt. Vi kommer der året rundt, dog lige på nær i fuglenes yngletid. For vi vil gerne vise frem, men vi ønsker også at passe på naturen. Vi og mange andre vil også gerne dele naturen med alle jer andre, men vi vil helst ikke kunne se, at I har været der. Det betyder ganske enkelt at vi gerne ser at du tager dit affald med hjem. Ved de fleste hotspots er der affaldsstativer, som du er velkommen til at bruge, flere af stederne er der også brænde. Vil du være helt sikker på forholdene inden du tager på tur, så tjek faciliteterne på naturparkens hjemmeside.

Del dine oplevelser og fotos med #naturparkrandersfjord og også gerne på #kystogfjordcentret. Skulle du nu være så uheldig, at komme lige efter en gruppe der ikke helt har kendt til etiketten for god opførsel, så er der de fleste steder et telefonnummer til kommunen. Du er naturligvis også velkommen til at henvende sig til os, ikke fordi vi rykker ud, men vi giver gerne oplysningerne videre.

På vores hjemmeside kan du følge med i alle vores arrangementer, ikke bare på fjorden men på hele nordkysten af Djursland. Men i år har vi et særligt fokus på fjorden fordi vi gerne vil være med til at fejre fjordens nye status som naturpark, og at vi som besøgscenter ligger centralt placeret for formidlingsaktiviteter.