Skip to content Skip to footer

Indvielse af Oplevelses og Formidlingsbro i Grenaa Lagune

Onsdag den 21. juni kl 17.00 kunne Grenaa Naturskole, som er en afdeling af Kyst- og Fjordcentret indvi den nye formidlingsbro. Selve broen har allerede haft mange gæster, idet den blev opsat allerede i marts måned. Men flydedelen som afslutter broen, blev først færdig et par dage før indvielsen.

Centerleder Carsten Enemark bød velkommen til de 70-80 fremmødte gæster og understregede, at projektet er lykkedes fordi mange mennesker ville det. Carsten Enemark takkede også Villumfonden, LAG-Djursland, Friluftsrådet og Norddjurs kommune for deres økonomiske støtte. For uden dem var projektet ikke kommet i mål.

Naturvejleder Flemming Rafn fik derefter ordet. Flemming har sin daglige gang på Grenaa naturskole, og det er Flemming som har været krumtappen omkring projektet. Flemming takkede Grenaa Marina og Dronningens Ferieby for et godt samarbejde, og kom i den forbindelse også ind på, at støtte fra Norddjurs Handicapråd havde muliggjort at stierne omkring naturskolen er blevet befæstede med noget særligt stenmel, som gør det muligt for kørestole at færdes på stierne.

Den officielle indvielse blev foretaget af formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Norddjurs kommune, Allan Gjersbøl Jørgensen. Efter Allans tale skulle det røde bånd klippes, og det blev i dette tilfælde til at det røde silkebånd skulle hugges over med den skarpe økse. 

Det daglige tilsyn med broen varetages af Grenaa marina, og der vil blive oprettet en bookingkalender, som skal være med til at sikre at forskellige foreninger ikke for lavet events på samme tid.

Vi glæder os over at dele formidlingsbroen med en masse mennesker.

#Friluftsrådet #LAG-Djursland #villumfonden_veluxfonden

Allan Gjersbøl holdt den officielle indvielsestale.
Det røde silkebånd blev hugget over af en skarp økse ført af Allan Gjersbøl Jørgensen, formand for Kultur og Udviklingsudvalget i Norddjurs Kommune.