Fortsat i udvikling

Udvikling er en helt naturlig del af vores drift.

Vi er i konstant udvikling og det gælder på stort set alle niveauer. Vi justerer og tilpasser løbende vores tilbud og vores faciliteter. Det er vigtigt for os at skabe oplevelser og viden. Det er også vigtigt for os hele tiden at bevæge os i en mere bæredygtig retning. Vi har nu igennem flere år diskuteret vores næste udviklingstiltag. Det gælder både med tiltag der virker bedst sammen med en formidler og tiltag som kan bruges af alle året rundt.

Besøgscenter for hele Naturpark Randers Fjord

Vi vil gerne udvikle vores center til at servicere besøgende i Naturpark Randers Fjord hele året. Altså den naturlige indgang til viden og oplevelser for både små og store mennesker. Vi er nok især optaget af alle dem, som ikke kommer så tit ”ude” i naturen. Dem vil vi rigtig gerne gøre noget for, ikke mindst fordi de også har godt af frisk luft op oplevelser i deres egen lille gruppe eller sammen med andre. De skal tages i hånden og hjælpes godt i gang. At så mange af vores nye tiltag også vil kunne bruges af dem, som selv kan noget eller meget i forvejen vil kun være et plus. For de vil så bruge vores tilbud hele året.

Faseopdelt udviklingsplan

Vi har lavet en plan, og den er skalerbar, og opdelt i faser. Nogle af del elementerne kræver både tilladelser fra lokale og statslige myndigheder samt økonomi, mens andre blot kræver finansiering.

Vi har netop fået tilladelse til at etablere en udsigtsplatform på vores vestgavl i forbindelse med vores udstillingsbygning. En stor platform/terrasse i 4 meters højde. Dermed kan vores gæster se over diget og dermed se vand. Der er noget med det med at kunne se vand. Det kan være helt meditativt, i samme ombæring har vi fået lov til at lægge solceller på hele vores nuværende tagflade. Det vil være et fint signal at sende i forhold til den bæredygtige retning. Så nu har vi så blot udfordringen med at skaffe den nødvendige finansiering.

Lokale interessegrupper

Vores planer falder så ovenikøbet fint i tråd med en række lokale interessegruppers ønsker om bedre faciliteter til deres friluftsliv, det gælder f.eks. vinterbaderne som gerne vil have omklædning og sauna, “open-water” svømmerne (som lige har fostret en verdensmester i hendes aldersgruppe 🙂 ), det lille bådlaug og den lokale kajakklub.   

Indbydelse til dialog

Vi vil løbende dele nye tiltag og viden, og hvis du har en god ide, så tøv ikke med at tage kontakt til os.

Nærværende oplevelser i vand og på vand