Sikkerhedsinstruks

Sikkerhedsinstruksen er lavet over en skabelon fra Søfartsstyrelsen og rummer 16 punkter. Vi har delt den op i 2 dele; første del omhandler de generelle overvejelser og anden halvdel omhandler de specifikke aktiviteter og bådtyper.
Begge dele bliver løbende opdateret, og instruktørerne vedligeholder deres færdigheder.

Det er altid instruktøren på Kyst- og Fjordcentret der har den suveræne afgørelse om hvorvidt og i hvilket omfang der kan laves aktiviteter på vand. Det er også instruktøren der har ansvaret.

Nogle dagsinstitutioner / skoler indsamler på forhånd forældres tilladelser til at deres børn må sejle med os under forudsætning af at vi overholder vores egen lovpligtige sikkerhedsinstruks. Vi har laver et ark til fri kopiering eller inspiration.

Rib event med garanteret adrenalin kick