Presse

Pressemateriale og meddelelser fra Kyst- og Fjordcentret

Klik på indlægget for at læse pressemeddelelse i sin helhed. Klik på billederne for at se dem i lightbox og fuld størrelse.

Logomaterialer kan hentes nederst på siden. Andre formater eller andre materialer kan rekvireres på tlf. 23 47 75 65 eller 86 48 96 85.

Du får nu årets sidste nyhedsbrev fra Kyst- og Fjordcentret. 

I foråret var vi helt nedlukket, men vi kom stærkt igen.

Giv en fed naturoplevelse på Fjordcentret midt i NaturparkRanders. Indgangsbilletter, årskort, Fjordcamp, bådudlejning eller en guidet tur i en af vores turbåde.

Læs mere

 

Når du kender din egen persontype, og måske også dine kollegaers typer så er det lettere at agere og forstå dig selv og de andre. Der er gode forklaringer, men det må aldrig bruges som en undskyldning for en opførsel.
Vi kan give et kort overblik, en grundig personanalyse og så kan vi følge op med relevante øvelser som sætter de forskellige persontyper i spil.

Der er ikke nogen rigtig eller forkert persontype.

Klumme om sæsonstart og forandringsparathed

I denne tid skal vi godt nok være forandringsparate, og det forsøger vi også at være. Nogle gange er det dog lettere end andre gange.

Umiddelbart efter at sæsonen sluttede i efteråret 2019 begyndte vi allerede på det tidspunkt at planlægge den kommende sæson for 2020. Kyst- og Fjordcentret dækker over 4 permanente fysiske lokationer, Grenaa Naturskole med ”Klithuset”, Lejrskolen ”Solhytten” og hyttebyen med 12 små campinghytter fra 1950érne, Bønnerup Marina med Sommerpop-up, Fjellerup Blå Flag station og Fjordcentret som ligger centralt placeret i Naturpark Randers Fjord. Desuden tager vi ud til mange af Norddjurs kommunes fantastiske naturområder som Fornæs Fyr, Sangstrup klint, Hevring Hede og mange flere naturperler.

Men så kom en lille virus forbi, og alting lukkede ned, og ingen vidste noget. Heldigvis er det ikke blevet så slemt som frygtet – muligvis grundet en effektiv nedlukning og øget fokus på vores egen håndhygiejne. Danmark er langsom blevet åbnet igen, i forskellige etaper og med forskelige planer.

Det gode ved planer er at de kan ændres, det kan man nemlig når man har en plan. Vi valgte at sende det personale hjem som det gav økonomisk mening at sende hjem. For på den måde at begrænse skaden. Men det betyder også at vi jo naturligvis mangler dem i hverdagen, for vores forår går dels med at planlægge og afholde arrangementer men også med at klargøre vores faciliteter. Så vi har disponeret med at være klar til den 9. juni, og den plan holder vi fast i.

Hjælpepakkerne løber jo indtil videre frem til 8. juni, og vi kalder personale tilbage til den 1 .juni, og så arbejder vi intenst på at blive klar og implementere retningslinjerne fra officiel side.

Vores forår er primært skoleklasser og virksomheder på kursus eller udflugt, og det løb er kørt. Vi har desværre ikke så mange turister i foråret. Vi glæder os til rigtigt at komme i gang igen, og vi håber at rigtig mange mennesker vil lægge vores vej forbi.

Men vi får også brug for hjælp fra offentlig side, ellers bliver det meget svært. Det forår vi har tabt,  det kan vi på ingen måde indhente. Men vi vil som altid gøre det så godt som vi kan.

Og vi er her ved telefonen og på mail, så tøv ikke med at ringe eller skrive for at bestille dit næste besøg, arrangement, kursus eller teambuilding hos os.

Indlæg om naturoplevelser i Norddjurs

Pandekagedag 2020
Tirsdag den 25. februar fra 17 til 20
Oplev skumringen omkring bålets skær og nyd at din aftensmad bliver tilberedt udendørs. Du skal være med til at lave dine egne madpandekager, og så har vi noget lækkert fyld at putte i, og da det nu er international pandekage dag så skal både hovedretten og desserten være med pandekager. Naturskolen er naturligvis åben.

Af hensyn til indkøb af råvarer så er tilmelding nødvendig senest mandag den 24. februar kl. 12.
Det koster 100,- pr. person. Drikkevarer kan tilkøbes og alm. vand er ganske gratis.
Vi forbeholder os ret til at aflyse hvis der er få tilmeldte.

Sted: Grenaa naturskole, Klitten 1, 8500 Grenaa.

Tilmelding kan ske på mail på post@kystogfjordcentret.dk eller på 86 48 96 85.

Madpandekager med spændende fyld er super delikat
Madpandekager med spændende fyld er super delikat.

”Flere års usikkerhed med vores lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond har nu fået en afgørelse. Vores lån til fonden afskrives med 90% og restbeløbet skal afvikles over en periode på 25 år med en årlig rente på 2 %”

Det nuværende Kyst- og Fjordcentret består af 4 fysiske enheder. Grenaa naturskole blev startet af daværende Grenaa kommune og Naturcenter Randers fjord kom til på privat initiativ, men med støtte fra Rougsø Kommune. Naturcentret blev etableret med støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF), Indenrigsministeriets Landdistriktspulje, Århus Amt, Friluftsrådet og med en kommunal underskudsgaranti i en 8-årig periode. Siden har en lang række fonde støttet i forbindelse med projekter og udvidelser. Noget som direkte gave, andet som lån. Lånet fra Århus amt vidste vi godt skulle betales tilbage, mens lån fra Friluftsrådet blev eftergivet efter 10 år. Alle lån blev givet under forudsætningen, at den egentlige naturformidlingsvirksomhed blev opretholdt og videreudviklet. 3 gange har Arbejdsmarkedets Feriefond været inde og støtte. I forbindelse med de 2 seneste støtteomgange blev noget af støtten givet som direkte støtte mens bygninger blev konverteret til et lån. Hver gang har vi skrevet under på lånedokumenter der klart og tydeligt beskrev, at lånene var rente- og afdragsfri i 25 år til fuld indfrielse med mindre andet aftales. For 6 år siden skifter vi revisor, og noget af det første han gør opmærksom på er, at vi inden for en overskuelig periode skal betale det første lån tilbage til AFF. Jeg fortæller, at vi forventer at lånene enten bliver afskrevet eller forlænget. Men revisor er vedholdende og jeg tager kontakt til AFF og vi aftaler møde hos fonden. Jeg forhører mig også hos mine kolleger, og de afviser alle at det er et reelt problem. Men det er det. På mødet i AFF står det klart, at fonden vil have deres penge tilbage, og de opfordrer til at vi sparer op og ser os om efter et lån andet steds. Jeg gør det også klart, at vores årsresultater som regel ligger lige omkring 0,- og oftere med et minus end et plus. Og som regel tærer vi på egenkapitalen og det har været nødvendigt med ekstra tilskud. Jeg understreger at situationen er ny, og henviser til gamle mundtlige aftaler; Om at vi ikke skal betale lånene tilbage.

Det første møde afløses af et møde mere, og jeg informerer vores kommunaldirektør og Borgmester om situationens alvor, og sagen drøftes nu også politisk. Det er så at sige ude af vores hænder, og jeg har mange gange i de sidste 5-6 år måtte svare på det samme spørgsmål: Hvad nu hvis. Svaret har været det samme hver gang: ”I yderste konsekvens, så står vi foran en konkurs, men vi vælger nu fortsat at have mest fokus på vores udviklingsplan”.

Nu kender vi så afgørelsen som er landet mellem en stribe af Folketingets politikere og koordineret med EU. 

Vi får afskrevet 90% af vores gæld og den resterende sum på 420.000,- skal afvikles over en periode på 25 år med en rente på 2%.

Det kunne have været meget værre. Set i forhold til en fuld gældsafvikling, så er det en kæmpe gave, men set i lyset af, at vi i branchen var stillet i udsigt at lånene bare var en formalitet, så er det stadig en udgift.

Men vi kigger fremad, vi trykker på udviklingsspeederen og glæder os over de mange oplevelser og viden vi skal give vores gæster i årene der kommer.

Logo og andre materialer