Mini ture med lokale guider

Kyst- og Fjordcentret har i samarbejde med lokale guider fra området omkring Randers Fjord, udviklet mini ture med spændende fortællinger fra lokalområderne. Du kan her læse mere om de enkelte ture. 

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turene koster som minimum 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 
Vær opmærksom på om der kan købes kaffe/kage eller om det skal tages med.

Turene foregår på dansk – og vi glæder os til at dele vores lokalområde med jer.

Der er ikke sat datoer på ture i 2021 endnu

Følg nedenstående link for at læse mere om gæsternes oplevelser på vores Mini ture. 

Gåtur ved Hevring Å

Natur-tur med skønne naturoplevelser, og sjove historier om området.

Gåtur omkring Løvenholm

Gåtur og fortællingerne omkring Løvenholm gods og skove.

Tur til stendysserne ved Tustrup og borgruinen i Skovgårde

Gåtur i smukke omgivelser, samt fortællinger om stendysserne og borgruinen.

Lystrup og Hevringholm strande

Spændende tur til Lystrup- og Hevringholm strande, med historier om lokalområderne.

Tur i Hevring Hede

Gåtur i det militære skydeterræn med Torben Jensen og Jette Nielsen.

Estruplund Kirke

Estruplund, – landsbyen der forsvandt, kirken der overlevede, herregårdens tilblivelse og status.

Store Sjørup

En lille landsby omkring en sø gennem 1000 år

Voer Færgested

Voer Færgested er idag et rekreativt sted, men var tidligere et knudepunkt for handel.

Landsbyen Kare

En lille landsby hvor gårdene stadig ligger tæt.

Vil du dele din viden

Har du også viden om vores spændende lokalområde, så kan du også blive lokalguide.

Gåtur ved Hevring Å

Spændende natur-tur ved Hevring Å og Brydkærsskråningen med lokalguide Torben Jensen. 

Rougs Ø

Vi mødes ved Hevring Møllevej 26, 8950 Ørsted, på den lave sandbund der for ca. 1.500 år siden var hav og Rougsø en ø. Vi står lige der hvor pynten af Rougsø, på den ene side havde Kattegat og på den anden side Hevringsundet, strakte sig helt til Kolind og Ørsted. Mon man snakkede om klimaændringer, da sundet sandede til, og Rougsø blev en del af fastlandet?

Anders paradis

Når alle er ankommet møder vi min gode nabo, Provsten Anders Bonde, der vil vise os sit eget lille paradis. Anders har de sidste ca. 20 år ejet Hevring Møllevej 24 og 26, der i starten blev lejet ud som sommerhuse, inden han og Marianne tog bopæl på nr. 24. I år har datter og svigersøn med barnebarn overtaget nr. 26. Da Mariannes mor og en broder med familie bor på Hevring Mølle, er 4 generationer samlet indenfor 5 min. gang. Det tror jeg, Anders har en lille historie om. Anders vil føre os via et sindrigt stisystem gennem en række beplantninger, der er lavet gennem de sidste 10-15 år ned til Brydkærsskråningen, hvorfra der er en fin udsigt over hele ejendommen med søer, folde til får, Hereford kvæg, ponyer og ikke mindst nordbakkerne. Marianne Jelved og Villy Søvndal, kommer der helt sikkert også en lille historie om. Efter en lille forfriskning går vi videre af den gamle Møllevej til Hevring Mølle, hvor vi bliver transporteret langs Hevring Å til udløbet i Kattegat. Vi kører på en rigtig strandeng med græssende kreaturer med små kalve, mange forskellige blomster og måske en stor stæreflok.

Hjortefarm med sika, rådyr og krondyr

På åens modsatte side er Hevring Møllegårds hjortefarm med sikkahjorte, dådyr og krondyr. Dyrene plejer at være synlige, når de enten står i skovbrynet, eller græsser på strandengen ud mod havet.

Nydannet ø

Når vi kommer ud til havet, vil I kunne se den nydannede ø ud for Hevring Møllegård og Hevring Skydeterræn, som et bevis på hvordan kysten naturligt har ændret sig over en årrække på 30-40 år.

Efter at have nydt et smukt syn ud over havet, vender vi tilbage til start ved Hevring Møllevej 26, forhåbentlig fyldt med gode indtryk af hvordan en familie kan knytte sig til et område som Hevring, sætte sit præg på det og opnå smukke omgivelser i en enestående natur.

Turens længde er 3-5 km, og varighed er ca. 2½ time med pauser undervejs.  

Tilmelding nødvendig max. 40 deltagere.

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Vi ses

Torben Jensen

Hevring Hede

Vandretur i Hevring Skydeterræn

Hevring Lokalguide Torben Jensen. Vi mødes ved legepladsen, Voer Færgevej 26, 8950 Ørsted og går en ca. 5 km tur ud i Hevring Skydeterræn. På udvalgte steder vil vi møde den mangeårige lejrchef, Jette Nielsen, der vil fortælle om de militære aktiviteter m.v. Jette kan fortælle meget levende om, hvad Hevring Skydeterræn formår som øvelsesområde for de internationale styrker, forskellige værn og politiet, der aflægger deres vigtige skydeprøver her.

Jeg vil føre Jer på en spændende rute over Hevring å, forbi naturarealer med græssende kreaturer ud til de smukke lyngklædte bakker og klitter. Under turen vil jeg fortælle lidt om Hevring Skydeterræns historie, naturplejen, det rige dyre- og fugleliv og de mange sjældne planter, sommerfugle m.v.

Det militære skydeterræn

Hevring Skydeterræn kan føres tilbage til 1939, hvor det var et centralt øvelsesområde for garnisonerne i Randers, Viborg og Århus på et areal, der blev købt af fra Hevringholm. I 1941 erhvervedes den resterende del fra gårde og ejendomme i Hevring. I 1942 overtog tyskerne skydeterrænet og anlagde en primitiv lejr, der i 1945-46 fungerede som flygtningelejr for tyske familier. I 1947 blev den nuværende lejr bygget, og efter en gennemgribende modernisering gennem de sidste 10-12 år, fremstår lejren nu med sine smukke røde bygninger, som en velholdt enhed med gode indkvarteringsfaciliteter.

Afvekslende natur

Hevring Skydeterræn er i dag på 438 ha med en meget afvekslende natur fra Hevring å over hede- og klitarealer til kysten med udsigt til en ny ø, der over de sidste årtier er skudt op fra St. Sjørup Strand til Lystrup Strand. I skydeterrænet er der et meget rigt dyreliv, der er en fast bestand af rå- og kronvildt, oddere, grævling, mårhund, ræve, harer m.v. Fugleliv er der også meget af fra isfugl, nattergal, gøg, mange sangfugle, vadefugle og rovfugle. I skydeterrænet er der registreret over 700 forskellige planter, bl.a. mange sjældne arter, der normalt ikke findes i Østjylland. Her kan nævnes guldblomme, skorsoner, forskellige gøgeurter og den smukke blå klokkeensian. Flere af disse arter er også en forudsætning for udklækningen af sjældne sommerfugle som f.eks. den lille smukke blåfugl, der går fra æg til larve i klokke-ensianens stængel og føres ned i en myretue, hvor den fra puppe bliver til en smuk sommerfugl.

En tur i skydeterrænet er altid en oplevelse. Vel hjemkommet til legepladsen vil det være muligt at købe lækker is og nyde en kop kaffe. Jette og undertegnede vil også være til stede, hvis der spørgsmål. Tilmelding nødvendig på 86 48 96 85 max. 40 deltagere.

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Gåtur omkring Løvenholm

Gåtur med fortællinger i parken omkring Løvenholm med lokalguide Kirsten Bjerg. 

Vi mødes på parkeringspladsen foran godset. 

Fortællingerne handler om Løvenholms historie og godset fra 1440. I 1929 købte godsejeren af GL. Estrup Gods, Valdemar Uttental, godset og bragte det på fode igen. 

Løvenholm Skovene er de eneste oprindelige skove på Djursland, og området rummer mange spændende sagn og historier. 

Gåturen er på 2 km, og foregår primært på grusveje og varer ca.  1 1/2 time. 

Medbring selv kaffe, og dertil vil der blive serveret et stykke kage. 

Tilmelding nødvendig max. 25 deltagere. 

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Vi ses 

Kirsten Bjerg 

Tustrup Stendysser

Tur til stendysserne ved Tustrup og borgruinen i Skovgårde

Gåtur ved Stendysserne ved Tustrup og borgruinen i Skovgårde med lokalguide Ejvind Nielsen fra Nørager. 

Vi mødes ved stendysserne, Gl. Fjellerupvej 10A, 8961 Allingåbro. Her fortælles om den sidste istid, begravelsespladsen med runddyssen, kulthuset og jættestuen, samt spændende historier om stenalderfolket. 

Herefter går turen til borgruinen i Skovgårde, Skovgårdevej 37, 8961 Allingåbro. Turen fra Stendysserne til borgruinen foregår i egen bil. 

Her fortælles levende om herregården Skovgårde. 

For at besøge stendysserne og borgruinen, skal man være rimelig godt gående. Personer med rollator, vil desværre ikke kunne deltage i turen. 

Turens varighed er ca. 1 ½ time. 

Der forefindes toilet i informationsbygning ved Stendysserne. 

Tilmelding nødvendig max. 30 deltagere. 

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Vi ses 

Ejvind Nielsen 

Norddjurs Strande

Tur til Lystrup og Hevringholm strande

Tur til Lystrup strand og Hevringholm strand med lokalguide Ejvind Nielsen.

Vi mødes ved Lystrup strand, Strandvejen 28, 8961 Allingåbro. 

Ved Lystrup strand fortælles om fredningen af strandarealet, Strandpavillionen, Amerikanerhuset og Tolderboligen. 

Turen til Hevringholm strand kan foregår i egen bil, eller man har mulighed for at gå strækningen på ca. 1 km. 

Ved Hevringholm strand/Vindingsminde, Hevringholmvej 18, 9861 Allingåbro, vil fortællingerne omhandle historier om datidens udskibning af korn, storfiskeri og om godset Hevringholm fra 1300-tallet. Godset tilhørte op til 1608 den danske adelsslægt Rosenkrantz.  

Turens varighed er ca 1 – 1½ time, og der forefindes toilet ved Lystrup strand. 

Tilmelding nødvendig max. 30 deltagere. 

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Vi ses 

Ejvind Nielsen 

Der er et godt lys ved strandene

Estruplund Kirke

Estruplund, – landsbyen der forsvandt, kirken der overlevede, herregårdens tilblivelse og status.

Mødested og parkering ved kirken, Estruplundvej 37, 8950 Ørsted.
Tilmelding på 86 48 96 85.

Fortællingerne foregår rundt om kirken, – alle kan være med på den korte gåtur. Varighed ca 1 time. Fortællingen indeholder også præsentation af de usædvanlig velbevarede kalkmalerier, beretningen om begravelse af en engelsk flyverbesætning.

Medbring selv kaffe.

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 
Max antal deltagere 40 personer.

Fortæller: Kirkesanger Olaf K. Madsen – tlf på dagen 23265043.

Estruplund Kirke

Store Sjørup

St. Sjørup – landsbyen ved søen.

Mødested og parkering – Fælleshuset, Estruplundvej 24, St. Sjørup, 8950 Ørsted.

1 km rundtur til fods på fast vej med fortælling på udvalgte steder undervejs. Varighed 1 – 1,5 time. Der kan købes øl og vand, kaffe og kage efter gåturen.

En landsby i Danmark i 1000 år, – hvordan blev den til, hvilken udvikling har den gennemgået og har den det godt i dag? 

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Fortæller: Olaf K. Madsen – tlf på dagen 23265043

Der er lavvandet ved st. Sjørup

Landsbyen Kare

Byvandring i Kare,

En times slentretur rundt i de hyggelige kroge af den gamle landsby, som har ligget her i fred og ro i læ af høje bakker siden “Kristi fødsel”d.v.s. Jernalderen, mener fagfolk.  
En gruppe på max 15 personer skal være meget velkommen.

Tilmelding sker til Kyst- og Fjordcentret på 86 48 96 85, og turen koster 75,- kr som skal overføres på mobile pay 85085. 

Dagens fortæller er Inge-Lise Maarup

Kare er en lille landsby hvor man stadig kan se de gamle landsby strukturer.

Voer Færgested

Randers fjord er fra naturens side kun 2,5 – 3 meter dyb. I takt med at skibene voksede blev det til stadighed en større udfordring at komme til Randers med varer. Området ved Voer Færgested var derfor helt centralt fordi de større skibe kunne omlade deres varer til fjord-kaage, eller blive fordelt til Nørhald, Sønderhald og Rougsø. 
Der har været færgefart i mere end 400 år mellem Mellerup og Voer Færgested.

Lars Nielsen er aftenens fortæller. 
Mødested er P-pladsen ved Fjordcentret, og turen varer ca. 1,5 time. Efter turen er det muligt at købe kaffe og kage på Fjordcentret.

Betaling og tilmelding til Fjordcentret på 86 48 96 85.
Betaling sker med mobilepay på 85085.

Fjorden uddybes ca. hvert 4. år

Bliv lokalguide

Har du en passion du brænder for og sker det i vores område – altså Norddjurs – så kan du også blive en del af vores guide ordning.
Det kan være en gå tur i dit eget nærområde, en sanketur i skoven, langs med kysten eller i vandet. Det kan også være med fokus på fugle, de vilde planter, geologi og meget mere.

Tag fat i Carsten Enemark på 23 47 75 65 og hør mere.