Slaget om Mudderbanken

Slaget om Mudderbanken

På en af Kyst- og Fjordcentrets 3 stationer, eller på en ønsket stenstrand introduceres sten-arter som f.eks. granit, gnejs, porfyr, sandsten, kalksten og flint. Stenenes særlige kendetegn fremhæves, og emner som landskabsdannelse, geologisk kredsløb, og forsteninger af forhistoriske dyr trænger sig på.

Efter den geologiske vandring er det tid til det praktiske arbejde i stenværkstedet, hvor vi arbejder med stensave, slibe– og polermaskiner. Stenene planslibes manuelt på glasplader.

Vi opbygger en lille udendørs stenudstilling og har forskellige håndbøger og bestemmelsesnøgler, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteten.

  • Den Geologiske vandring samt stenværkstedet varer normalt ca. 4 timer og er for elever over 4. klassetrin.
  • Aktiviteten foregår med højst 25 deltagere og kan gennemføres hele året.
  • Pris:  Institutioner og skoler i Norddjurs 1000,- Øvrige 2000,-

 

Tilbage til Skoletjeneste